حمید نوری
پس از محکومیت حمید نوری به حبس ابد، دولت سوئد شهروندانش رو از سفر به ایران منع کرد!

پس از محکومیت حمید نوری به حبس ابد،دولت سوئد شهروندانش رو از سفر به ایران منع کرد؛ وزارت امور خارجه سوئد از شهروندان سوئدی خواسته از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند.

پس از محکومیت حمید نوری به حبس ابد، دولت سوئد شهروندانش رو از سفر به ایران منع کرد!

وزارت خارجه سوئد با اشاره به افزایش نارضایتی مقامات ایرانی از محاکمه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در دهه ۶۰ در دادگاه استکهلم، به شهروندان سوئدی توصیه کرد از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند. دادستان این دادگاه برای حمید نوری اشد مجازات یعنی حبس ابد خواستار شد.

چرا دولت سوئد از شهروندان خود خواسته از سفر به ایران خودداری کنند؟

این وزارتخانه دلیل این هشدار را افزایش نارضایتی مقامات جمهوری اسلامی از روند دادرسی پرونده یک ایرانی (حمید نوری) در سوئد اعلام کرد.

در جلسه دادگاه دیروز، دادستان سوئد خواستار اشد مجازات و صدور حکم حبس ابد به اتهام “جنایت جنگی از نوع شدید” برای حمید نوری شد.

پیامک‌های حمید نوری به ابراهیم رئیسی بازیابی شده

وکیل شاکیان در جریان محاکمه حمید نوری، یکی از متهمان اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، گوشی تلفن حمید نوری را «معدن طلا» خواند.

وی گفت که پیامک های وی به ابراهیم رئیسی و برخی ازهیات مرگ و دست اندرکاران این اعدام ها از جمله نیری و مبشری، بازیابی شد.