پروانه سلحشوری
پروانه سلحشوری : وضعیت زنان کشور ما بدتر از عربستان است

پروانه سلحشوری : وضعیت زنان کشور ما بدتر از عربستان است، پروانی سلحشوری ، نماینده سابق مجلس ، در مورد وضعیت زنان در ایران گفت: “زنان در ایران سالهاست که از نظر فعالیت سیاسی و اقتصادی از تبعیض زیادی رنج می برند.”

پروانه سلحشوری : وضعیت زنان کشور ما بدتر از عربستان است

پروانه سلحشوری ، نماینده سابق مجلس ، در مورد وضعیت زنان در ایران گفت: “زنان در ایران سالهاست که از نظر فعالیت سیاسی و اقتصادی از تبعیض زیادی رنج می برند.”

ما از بین 153 کشور جهان در رتبه 148 قرار داریم. در منطقه ما امارات متحده عربی ، ترکیه و قطر از ما بهتر هستند ، اما در مقایسه با شاخص های جهانی هنوز ضعیف هستند.
ترکیه 130 ، قطر 135 و عربستان سعودی 146 قرار گرفت.

به نظر می رسد که کشورهای خاورمیانه به طور کلی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و از نظر شاخص های برابری جنسیتی از بدترین وضعیت برخوردار هستند. برای زنان کشورمان خیلی سخت است که متاسفانه چنین رتبه ای را حاصل کرده اند

ما جزو کشورهای آخر هستیم

خانم سلحشوری: “در سطح جهانی ، چهار شاخص برای آموزش ، بهداشت ، برابری اقتصادی و برابری سیاسی ارزیابی می شود.”
از نظر آموزش و بهداشت ، جوامع مختلف تقریباً به هم نزدیک هستند ، اما وقتی صحبت از شاخص های سیاسی و اقتصادی می شود ، متأسفانه می بینیم که کشورها اختلاف زیادی دارند.

وی گفت: “موقعی که ما مجلس بودیم ، عربستان سعودی و چاد از ما بدتر بودند و اکنون می بینیم که حتی آن کشورها نیز از ما بهتر هستند.”

دوستان اصولگر یک بار من را متهم کردند که گفتند: “چرا گفتید که روزی وضعیت زنان در کشور ما از عربستان سعودی بدتر خواهد شد؟ اکنون ما شخصاً آن را می بینیم. حتی در میان کشورهای خاورمیانه ، ما جزو کشورهای آخر هستیم.