پدر و مادر رامین حسین
پدر و مادر رامین حسین پناهی ممنوع‌الخروج شدند

پدر و مادر رامین پناهی ممنوع‌الخروج شدند، وزارت اطلاعات پس از فشارنهادهای امنیتی بر خانواده‌ حسین پناهی ، نه تنها گذرنامه والدین رامین حسین پناهی را که سال گذشته توقیف شده بود پس داد ، بلکه به مدت 5 سال از خروج آنها جلوگیری کرد.

والدين رامین حسین پناهی ممنوع‌الخروج شدند

وزارت اطلاعات پس از فشارنهادهای امنیتی بر خانواده‌ حسین پناهی ، نه تنها گذرنامه والدین رامین حسین پناهی را که سال گذشته توقیف شده بود پس داد ، بلکه به مدت 5 سال از خروج آنها جلوگیری کرد.

روز گذشته، خالو میرزا و دایه شریفه پدر و مادر رامین حسین پناهی فعال سیاسی، اعدام شده جهت بازپس گرفتن گذرنامه‌های خود به اداره مربوطه مراجعه کردند

در آنجا به آنها اطلاع داده شد که با دستور اداره اطلاعات سنندج ، نه تنها گذرنامه ها پس داده نخواهد شد ، بلکه طبق یک دستور جدید ، شما به مدت پنج سال ممنوع‌ الخروج هستید.

سال گذشته گذرنامه پدر و مادر رامین حسین پناهی توقیف شد

در مرداد سال گذشته، گذرنامه و الدين رامین حسین پناهی به دستور اداره اطلاعات سنندج توقیف شد.

امجد حسین پناهی ، برادر رامین حسین پناهی ، با اعلام این خبر گفت: “روز گذشته والدین من برای بازیابی گذرنامه های سال گذشته توقیف شده خود به دفتر مربوطه رفتند و در آنجا با دستور اداره اطلاعات سنندج از آن مطلع شدند.” نه تنها گذرنامه ها پس داده می شوند ، بلکه طبق یک دستور جدید ، به مدت پنج سال ممنوع الخروج خواهید شد.