پدر بابک خرمدین

اکبر خرمدین، پدر بابک خرمدین ​​اعتراف کرد که در سال ۱۳۹۰ او با کمک و مشارکت دخترش “آرزو”، دامادش را کشت و سپس در سال ۱۳۹۷ دخترش را کشت.

اکبر خرمدین در اعترافات جدیدی که امروز، پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت، اقرار کرده است، گفت که علت قتل دامادش “قاچاق آدم” و بدرفتاری با دخترش “آرزو” بوده است.

به گفته وی، پس از کشته شدن داماداش که خواهرزاده اش است، به خانواده خواهرش گفت که او برای کار قاچاقچی به منطقه اشنویه رفته است.

وی افزود که بعد از مدتی، وقتی کسی از او چیزی نشنیده بود و هیچ خبری از او ظاهر نشد، همه گفتند که قاچاقچیان او را کشته اند.

◊    قتل عمدی

اکبر خرمدین همچنین اعتراف کرد که هفت سال بعد، دخترش را کشت زیرا آرزو پس از طلاق غیابی از شوهرش مقتول، معتاد و فاسد شد.

طبق اعترافات وی، پسرش بابک، کارگردان سینمای ایران، پس از تحقیق و بررسی و مشاهده تصاویر دوربین مداربسته، در مورد قتل خواهرش توسط پدر و مادرش مشکوک شد.

پدر بابک خرمدین ادامه داد و گفت چهار ماه پس از كشته شدن آرزو، دختر دیگرش به پلیس اطلاع داد كه گم شده و از او خبری نداشته است.

پس از دستگیری اکبر خرمدین و همسرش، دادسرای جنایی تهران او را به قتل عمدی و همسرش به اتهام معاونت در قتل را متهم کردند.