مسابقات وزنه‌برداری
پخش سرود شاهنشاهی ایران در مسابقات وزنه‌برداری ازبکستان

پخش سرود شاهنشاهی ایران در مسابقات وزنه‌برداری ازبکستان؛  در مراسم اهدای مدال های طلا و برنز دسته ۱۰۲ کیلوگرم به رسول معتمدی و امیر حقوقی در مسابقات جهانی وزنه برداری ازبکستان، برای لحظاتی سرود شاهنشاهی پخش شد.

سرانجام پس از وقفه‌ای چند دقیقه‌ای مسئولان سرود جمهوری اسلامی را پخش کردند

پخش سرود شاهنشاهی در مسابقات وزنه‌برداری ازبکستان

برگزارکنندگان مسابقات وزنه‌برداری جهان به جای پخش سرود جمهوری اسلامی، سرود شاهنشاهی را پخش کردند.

کمیته برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان سرود تیم ایران را در مراسم اهدای مدال دسته ۱۰۲ کیلوگرم اشتباه پخش کرد.

در پایان رقابت های وزنه برداری وزن ۱۰۲-کیلوگرم مسابقات جهانی ازبکستان، رسول معتمدی در دوضرب و مجموع و نقره یکضرب را گرفت و امیر حقوقی دیگر نماینده ایران دو مدال برنز کسب کردند.

در مراسم اهدای مدال، کمیته مسابقات به جای سرود جمهوری اسلامی، سرود شاهنشاهی را پخش کرد.

جمهوری اسلامی به پخش سرود شاهنشاهی ایران در مسابقات وزنه‌برداری ازبکستان اعتراض کرد

پس از پخش سرود شاهنشاهی در مسابقات وزنه برداری ازبکستان، فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی با اعتراض به فدراسیون جهانی و کمیته برگزاری این مسابقات، خواستار عذرخواهی شد

روز چهارشنبه هنگام اهدای مدال به رسول معتمدی، سرود شاهنشاهی به جای سرود جمهوری اسلامی پخش شد.