وضعیت نگران‌کننده فرونشست زمین در تخت جمشید و نقش جهان: هشداری برای آثار باستانی ایران
وضعیت نگران‌کننده فرونشست زمین در تخت جمشید و نقش جهان: هشداری برای آثار باستانی ایران

وضعیت نگران‌کننده فرونشست زمین در تخت جمشید و نقش جهان: هشداری برای آثار باستانی ایران؛ به تازگی، هشدارها درباره روند فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران و تأثیر آن بر بناهای تاریخی و باستانی این کشور، باعث نگرانی مقامات وزارت راه و شهرسازی شده است.

وضعیت نگران‌کننده فرونشست زمین در تخت جمشید و نقش جهان: هشداری برای آثار باستانی ایران

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات این وزارتخانه، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد که وضعیت نگران‌کننده‌ای در تخت جمشید و میدان نقش جهان به وجود آمده است.

بیت‌اللهی افزود که بیشترین نرخ فرونشست در استان فارس در منطقهٔ مرودشت مشاهده می‌شود و «این نرخ به ۱۷ سانتیمتر در سال می‌رسد».

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت، به بارندگی‌های اخیر در محوطه باستانی نقش رستم در استان فارس اشاره کرد و اظهار کرد که این بارندگی‌ها باعث فرونشست‌های گسترده‌ای در این منطقه شده است. علیرضا عسگری چاوردی نیز افزود که بخشی از مشکلات مربوط به آوار گستردهٔ بارو‌های خشتی نقش رستم است که طی این بارندگی‌ها، بخشی از بارو‌ها و آوار‌های باستانی رسوب‌شده دچار رانش شده‌اند.

فرونشست زمین در میدان نقش‌جهان اصفهان

رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد که بخشی از فرونشست در محوطه باستانی نقش رستم مربوط به فرونشست عمومی دشت مرودشت است. این محوطه باستانی در کوه‌های استان فارس واقع شده و در فاصله شش کیلومتری از تخت جمشید قرار دارد. قبلاً نیز اخباری درباره ترک‌ها، شکاف‌ها و فرونشست زمین در این منطقه منتشر شده بود.

در مورد وضعیت فرونشست زمین در میدان نقش‌جهان اصفهان، او اعلام کرد که نرخ فرونشست در این محدوده به حدود ۵ سانتیمتر در سال افزایش یافته است و در مجموعه سازه‌های این میدان، ترک‌ها و خوردگی‌های غیرمعمولی مشاهده می‌شود.