وزیر خارجه آمریکا
 برجام مانع اعمال تحریم های حقوق بشری و تروریسم در مورد ایران نیست

وزیر خارجه آمریکا: برجام مانع اعمال تحریم های حقوق بشری و تروریسم در مورد ایران نیست، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه گفت اگر آمریکا به برجام بازگردد ، فشارهای خود را در سایر حوزه‌ها از جمله “حمایت از تروریسم ، حمایت از گروه های نیابتی و نقض حقوق بشر” بر ایران ادامه خواهد داد.

 برجام مانع اعمال تحریم های حقوق بشری و تروریسم در مورد ایران نیست

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه گفت اگر آمریکا به برجام بازگردد ، فشارهای خود را در سایر حوزه‌ها از جمله “حمایت از تروریسم ، حمایت از گروه های نیابتی و نقض حقوق بشر” بر ایران ادامه خواهد داد.

در در نشست خبری روز دوشنبه ، ۲۰ اردیبهشت، ند پرایس تأکید کرد که در برجام هیچ بند منع استفاده از تحریم ها برای رسیدگی به آن حوزه‌ها وجود ندارد و “حتی اگر طرفین به تعهدات برجامی خود برگردند .. ما سیاست پاسخگو کردن تهران را با قاطعیت ادامه خواهیم داد.

انجمن قلم آمریکا از جو بایدن خواست در قبال حکومت ایران، حقوق بشر را در اولویت قرار دهد

روز دوشنبه ، انجمن قلم آمریكا به همراه چند سازمان حقوق بشری نامه ای به جو بایدن ، رئیس جمهور آمریكا نوشت و از وی خواست تا “حقوق بشر” را در اولویت رویكرد سیاست خارجی دولت خود نسبت به دولت ایران قرار دهد.

اسفندماه گذشته گزارش شد که قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان تعدادی لایحه را برای جلوگیری از تخفیف تحریم ها از ایران ارائه دادند و حتی برخی موضوع تشدید تحریم ها علیه ایران را مطرح کردند.

جدا از مسئله برجام ، دولت قبلی آمریكا بر اساس قوانین مرتبط با تروریسم ، تحریم هایی را علیه ایران اعمال كرد كه به گفته تحلیلگران ، لغو آن دشوار است.