پرواز شماره ۷۵۲
وزیر ترابری کانادا: مقامات ایران مستقیماً مسؤل مرگ ۱۷۶انسان بی‌گناه هستند

وزیر ترابری کانادا ، در اجلاس آژانس هوایی ملل متحد ، دولت ایران را به دلیل سرنگونی یک هواپیمای اوکراینی به شدت محکوم کرد و خواهان حسابرسی از دولت ایران شد.

وزیر ترابری کانادا: مقامات ایران مستقیماً مسؤل مرگ ۱۷۶انسان بی‌گناه هستند

وزیر ترابری کانادا ، در اجلاس آژانس هوایی ملل متحد ، دولت ایران را به دلیل سرنگونی یک هواپیمای اوکراینی به شدت محکوم کرد و خواهان حسابرسی از دولت ایران شد.

عمر الغبرا گفت، “من می خواهم علناً دولت جمهوری اسلامی را محكوم كنم … به دلیل آنچه منجر به كشته شدن 176 انسان بی گناه شد ، به خاطر آنچه در مواجهه با این فاجعه و به‌خاطر خودداری آن از پاسخ‌گویی بعد از (واقعه) محکوم کنم…

اما کانادا همچنان مصمم است که بفهمد چه اتفاقی افتاده است

من تعهد مداوم کانادا در زمینه ایجاد شفافیت ، پاسخگویی و عدالت را برای قربانیان PS752 و خانواده های آنها تأكید می کنم. ایران مسئول تأمین امنیت پروازهای مدنى در خاک ایران بود. علی رغم درس و مشاوره از فجایع اخیر ناشی شده ، وی از پذیرش خطرات ناشی از اقدامات نظامی امتناع ورزید. آنها همه اقدامات عملی را برای جلوگیری از این فاجعه انجام ندادند. “مقامات مدنی و نظامی ایران ، با تصمیمات و اقدامات خود ، مستقیماً مسئول مرگ 176 انسان بی گناه هستند …”.

وزیر ترابری کانادا افزود: “ایران همچنان از ارائه پاسخ های کامل و شفاف امتناع می ورزد. اما کانادا همچنان مصمم است که بفهمد چه اتفاقی افتاده است و اطمینان می یابد که مسؤلان ساقط‌کردن آن هواپیما مورد حسابرسی قرار گیرند.”