وزیر آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را تهدید کرد

وزیر آموزش و پرورش ایران روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت، تظاهرات اعتراضی معلمان را «غیرقانونی» توصیف و شرکت کنندگان را تهدید به «اخراج» کرد.

وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را تهدید کرد

وزیر آموزش و پرورش ایران روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت، تظاهرات اعتراضی معلمان را «غیرقانونی» توصیف كرد و شرکت کنندگان را تهدید به «اخراج» کرد.

به گزارش پایگاه خبری راهبردی معاصر، یوسف نوری روز پنجشنبه در سفر به اقلیم کردستان گفت که بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری «هیئت تخلفات می تواند معلمانی را که در این تجمعات شرکت می کنند، اخراج کند»

آقای نوری در ادامه تجمعات قانونی برای پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان را حق آنان دانست و گفت: این موارد باید از طریق قانونی پیگیری شود.

تجمع سراسری معلمان

وی توضیحی نداد که چگونه معلمان می توانند مطالبات خود را به صورت قانونی پیگیری کنند و تنها گفت: «این قشر زحمتکش هم خواسته هایی دارد که باید بیان و به درخواست‌های آنان رسیدگی شود».

تهدید به اخراج معلمان در حالی مطرح می شود که چند روز پیش از تجمع سراسری ۱۱ اردیبهشت، موج گسترده دستگیری و احضار معلمان در شهرهای مختلف ایران آغاز شد.

این در حالی است که گزارش های متعددی از درگیری خشونت آمیز و دستگیری معلمان معترض در تجمعات و همچنین یورش به تعدادی از منازل آنها و مصادره برخی تجهیزات آنها در روزهای اخیر منتشر شده است.