وزارت بهداشت

در تلاش برای تبرئه از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، سخنگوی وزارت خارجه، سعید خطیب‌زاده اظهار داشت که وزارت بهداشت واردات واکسن را مناسب و مصلحت نمی دانست!

تلاش های وزارت خارجه ایران و همه عناصر رژیم جمهوری اسلامی برای تبرئه رهبر خود از اتهامات قتل عمد مردم ایران با فرمان خود ممنوعیت از واکسن وارداتی کرونا همچنان ادامه دارد.

دیشب، دوشنبه  ۲۲ شهریور، خطیب زاده سعی کرد علی خامنه‌ای را تبرئه کند و مستقیماً نام رهبر جمهوری اسلامی را ذکر نکرد و گفت: «ما در خصوص واردات واکسن هیچ خط قرمزی نداشتیم و نداریم».

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که مرجعیت صلاحیت‌دار و یگانه در موضوع واردات واکسن را وزارت بهداشت دانست.

وی توضیح داد: «وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت ندانسته زیرا تصور این بوده که این منابع قابل اعتماد نیستند».

در ۱۹ دی‌ماه سال گذشته، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد که واردات “واکسن آمریکایی و انگلیسی” علیه کرونا به ایران را ممنوع می کند و افزود که به فرانسه نیز اعتماد ندارد.

شایان ذکر است که فرمان خامنه‌ای در ممنوعیت واردات واکسن باعث شیوع گسترده ویروس کرونا شد که موجی از انتقادات علیه رهبر ایران را برانگیخت و شهروندان وی را به کشتن عمدی مردم متهم کردند.