یکشنبه, سپتامبر 19, 2021

ورزشی

خانه ورزشی صفحه 13

حسن چنارانی، معلمی در نیشابور،خودکشی کرد

کانال صنفی معلمان ضمن هشدار درباره پیامدهای اوضاع اقتصادی گزارش داد که حسن چنارانی، معلم در منطقه سرولایت شهرستان نیشاپور با قرص برنج خودکشی...