زندان شیبان اهواز
وخامت حال یونس السرخی در زندان شیبان اهواز!

وخامت حال یونس السرخی در زندان شیبان اهواز؛ یونس السرخی، زندانی سیاسی محکوم به حبس ۵ ساله در زندان شیبان اهواز، سپری می‌کند، علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

وخامت حال یونس السرخی در زندان شیبان اهواز!

یونس السرخی، علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

یونس السرخی، زندانی سیاسی محکوم به حبس ۵ ساله در زندان شیبان اهواز، سپری می‌کند، علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است

امروز جمعه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱، زندانی سیاسی یونس السرخی علیرغم وضعیت سلامتی خود از خدمات درمانی مناسب محروم شد.

این زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان شیبان اهواز می گذراند، از بیماری تنفسی و مشکل دنده های قفسه سینه رنج می برد. علیرغم نیاز فوری به درمان، از درمان مناسب محروم شد وو اعزام به مرخصی استعلاجی محروم مانده است.

درگیری و اعتراض زندانیان

همچنین گفته می شود با توجه به وخامت حال جسمانی این زندانی سیاسی، تعدادی از زندانیان بند پنجم زندان شیبان اهواز نسبت به عدم توجه به وضعیت زندانیان بیمار از جمله آقای السرخی اعتراض کردند.

یونس السرخی شهروند ساکن اهواز پیش از این به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شده بود. آقای سرخی از ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ در زندان شیبان اهواز دوران محکومیت خود را می گذراند.