مرضیه طاهریان
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مرگ دلخراش مرضیه طاهریان

منابع کارگری از مرگ دلخراش یک کارگر زن در یک کارخانه‌ای ریسندگی واقع در شهرک صنعتی شرق سمنان به دلیل گیر کردن در دستگاه رینگ ریسندگی خبر دادند.

 مرگ دلخراش مرضیه طاهریان

رضیه طاهریان، کارگر جوان کارخانه نساجی کویر سمنان، به دلیل گیر کردن در دستگاه رینگ ریسندگی جانش را از دست داد

منابع کارگری اعلام کردند: یک نفر از کارگران زن کارخانه «نساجی کویر سمنان» واقع در شهرک صنعتی شرق شب گذشته به علت گیر کردن سرش در دستگاه رینگ ریسندگی جان باخت.

وی افزود: علت دقیق این حادثه مشخص نیست اما همکاران این کارگر ۲۱ساله به نام مرضیه طاهریان می گویند که مقنعه سر ابتدا در دستگاه گیر کرده و به همان شکلی سر وی نیز به دستگاه کشیده شد.

علت دقیق حادثه همچنان در دست بررسی است اما در چنین حوادثی سهل انگاری کارگر و کارفرما عامل اصلی حادثه است که در این صورت پس از بررسی دقیق مشخص خواهد شد.

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مرگ دلخراش مرضیه طاهریان

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مرگ دلخراش مرضیه طاهریان، مرضیه طاهریان کارگر سمنانی به دلیل گیر کردن مقنه به دستگاه ریسندگی جان باخت..بخاطر 2/5 میلیون تومان تف به این زندگی

وقتی جان شهروندان هیچ ارزشی ندارد وقتی هیچ شخص و ارگانی مسئولیتی در قبال حفاظت از جان شهروندان ندارد وقتی کشتن انسانها ساده تر از حفاظت از جان آنهاست