واکنش مهرزاد زارعی به تهدید وحید افکاری چیست؟
واکنش مهرزاد زارعی به تهدید وحید افکاری چیست؟

واکنش مهرزاد زارعی به تهدید وحید افکاری: خبر دارم که عده ای می خواهند از نبود دوربین استفاده کنند و تو را بکشند و عده ای هم می خواهند ما را بکشند.

واکنش مهرزاد زارعی به تهدید وحید افکاری چیست؟

وحید عزیز، خون برادرت، خون فرزندان ایران در کف خیابان و خون ۱۷۶ مسافر در آسمان کم نبود که حالا می‌خواهند تو را به جرم دادخواهی برادرت بکشند.
وحید جان، همانطور که برادرت سعید و بهیه مادرت این روزها چشم نگرانند، ما نیز با هر قدمی به یاد تو و سایر دادخواهان در بندیم، بسیار نگران این فاصله هستیم.

گویی خون نویدها و آرادها کافی نبود برای حکومتی که رزق روزانه‌ش از جان مردم تامین می‌شود.

رییس زندان به وحید افکاری، برادر نوید افکاری : خبر دارم می‌خواهند تو را بکشند

به تو گفته اند که اگر علیه مردمت که از تو و خانواده ات حمایت کردند و علیه نوید حرف نزنی تو را برای همیشه در سلول انفرادی نگه می دارند وحید جان تو را در بند نگه می‌دارند، با هزاران ایرانی آزاده دادخواه که دلشان برای نویدت، برای آرادم و برای جوانان در خون غلتیده، به دست این دولت به خون آغشته است، پس چه باید کرد؟ به همین دلیل، دست شما را می فشارم و بدان که چشم هزاران انسان آزاده به تو و دل نگران توست.