واکنش علی خامنه‌ای به اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی چیست؟
واکنش علی خامنه‌ای به اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی چیست؟

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به خیزش سراسری مردم خطاب به مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مراقب باشید حواستان با این چیزها [حوادثی مثل اغتشاشات اخیر] پرت نشود، از کارهای اصلی نمانید.

علی خامنه‌ای اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی را «اغتشاشات با تحریک دشمن» خواند

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی را «اغتشاشات خیابانی» دشمن توصیف کرد و گفت: این اعتراضات «خودجوش و درونی» نیست.

وی همچنین اعتراضات را «حرکت انفعالی دشمن» خواند.

واکنش خامنه ای به اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی چیست؟

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به خیزش سراسری مردم خطاب به مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مراقب باشید حواستان با این چیزها [حوادثی مثل اغتشاشات اخیر] پرت نشود، از کارهای اصلی نمانید.

وی افزود: حواستان به این حوادث جزیی در مقابل چشم منعطف نشود.

مهسا امینی

مهسا امینی که به همراه خانواده از سقز به تهران سفر کرده بود، روز جمعه ۲۵ شهریورماه، سه روز پس از بازداشت توسط اعضای گشت ارشاد در بیمارستان کسری تهران درگذشت و چند روز بعد اعتراضات گسترده ضدحکومتی در ایران آغاز شد.

وکیل خانواده امینی افزود: نکته مهم نمایش فیلم های داخل کامیون و دوربین فردی که مهسا را ​​دستگیر کرده است به همراه فیلم هایی که در محل گشت ارشاد در خیابان وزرا وجود داشته است، ارائه شود.