واکنش سوسن پرور به مسمومیت دانش آموزان چیست؟
واکنش سوسن پرور به مسمومیت دانش آموزان چیست؟

واکنش سوسن پرور به مسمومیت  دانش آموزان: خواستم بگم، اگر اقدام علیه امنیت ملی حساب نمی شود، امنیت دانش‌آموزان را در مدارس فراهم کنید.

واکنش سوسن پرور به مسمومیت سریالی دانش آموزان چیست؟

سوسن پرور، بازیگر تئاتر و سینما با انتشار ویدئویی به مسموميت دانش‌آموزان واکنش نشان داد و گفت: خواستم بگویم اگر این اقدام علیه امنیت ملی حساب نمی شود، امنیت دانش‌آموزان را در مدارس فراهم کنید.

اعتراض شبانه: “این آخرین پیامه، مسموم کنی قیامه”

مناطق مختلف شهر تهران از جمله نازی آباد،تهرانپارس، پونک، و امیرآباد و همچنین مناطقی از شهر اردبیل پنجشنبه شب شاهد شعارهای ضد حکومتی و همچنین شعارهایی مانند این آخرین پیامه،مسموم کنی قیامه.» و «مرگ بر حکومت بچه‌کش» و «مرگ بر حکومت دخترکش» و «این آخرین پیامه، هدف کل نظامه» در اعتراض به «حمله با گاز سمی به دانش آموزان دختر» بود.

شامگاه پنجشنبه ۲۰ اسفندماه، جمعی از مردم نازی آباد، یکی از محله های قدیمی و پرجمعیت جنوب تهران، در اعتراض به «حمله با گاز سمی به دانش آموزان دختر» در ده ها مدرسه تهران تظاهرات کردند.

معترضان در نازی آباد شعارهایی مانند «این آخرین پیامه، مسموم کنی قیامه»، «مرگ بر دولت کودک کش»، «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.