سخنگوی قوه قضائیه

واکنش سخنگوی قوه قضائیه درباره خبرهای مربوط به سوءاستفاده های جنسی از بازیگران: «فقط می توانیم بگوییم متاسفیم».

سخنگوی قوه قضائیه بيان كرد: بر اساس آیین نامه در صورت طرح شکایت، قوه قضائیه حضور پیدا می کند و می توانند شکایت کیفری کنند و در صورت طرح شکایت به آن رسیدگی می کنیم.

وی اضافه کرد: «تا دیروز شکایتی نبود اما امروز از طرف مقابل از کسانی که بحث تجاوز را مطرح کردند شکایت داریم. قوه قضاییه در صورت دریافت شکایت رسیدگی می کند».
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: «اخبار تجاوز جنسی بازیگران در فضای مجازی آنقدر تلخ و غم انگیز است که فقط می توانیم بگوییم متاسفیم».

حادثه آبادان

ستایشی در پاسخ به سوالی: بازداشت شدگان حادثه آبادان چه کسانی هستند و وضعیت پرونده آنها چگونه است؟ وی گفت: ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۱ گزارش دادند که این حادثه در شهرستان آبادان رخ داده و ساختمان ۱۱ طبقه این شهر ریزش کرده و در وضعیت ناایمن باقی مانده است.

وی افزود: لازم به ذکر است که بقیه ساختمان سالم نیست. طبق هماهنگی های انجام شده رئیس کل دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان حوزه قضایی استان یعنی اهواز در معیت سایر عزیزان به جمع حاضر از قضات محترم شهرستان پیوستند و در منطقه استقرار یافتند و بر صدور دستورات قضایی نظارت عالیه داشتند.