قطعنامه شورای
واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام چیست؟

واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام؛ خبرگزاری ایسنا به نقل از یک «منبع آگاه» از سرعت بخشیدن به نصب سه سانتریفیوژ نسل جدید خبر داد.

واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام چیست؟

ساعاتی پس از بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در واکنش به قطعنامه شورای حکام، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک «منبع آگاه» از سرعت بخشیدن به نصب سه سانتریفیوژ نسل جدید خبر داد.

ایران در واکنش به تصمیم شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل بعدی از جملهآی.آر ۶، آی.آر ۴ و آی.آر ۲‌ام را تسریع می کند.

ایسنا به نقل از همان منبع نوشت: «اقدامات اخیر در چند روز گذشته به آژانس اطلاعات لازم داده شده است».

دو دوربین آژانس قطع شد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم شورای حکام اعلام کرد که ایران «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس، گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال‌سازی دوربین‌های فرا‌پادمانی از جمله آنهاست»

ساعاتی پیش از تصمیم شورای حکام، سازمان انرژی اتمی ایران از خاموش شدن برخی دوربین های این آژانس و خاموش شدن برخی دستگاه های اندازه‌گیری غنی سازی خبر داد.

سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که دو دوربین این آژانس بریده شده است و حدود ۸۰ درصد دوربین‌های نظارتی پادمان‌هایی هستند که مانند گذشته در جای خود باقی می‌مانند.