ورزشکاران زن

فرشته کریمی، یکی از ورزشکاران زن برجسته و بازیکن تیم ملی فوتسال زنان جمهوری اسلامی، خشم خود را از انتقاد از لباس تیم اعلام کرده است.

بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان، فرشته کریمی، اظهار داشت که مقامات کشور به دلیل شیک بودن لباس تیم ملی زنان اعتراض دارند.

اظهارات این بازیکن ایرانی طی مصاحبه مطبوعاتی با به وبسایت “دیده‌بان ایران” بیان شد و طی آن وی درباره بسیاری از مسائل پیش روی ورزشکاران زن در جمهوری اسلامی صحبت کرد.

  • سختگیری‌ ها باعث مهاجرت 

فرشته در پاسخ به انتقاد از لباس تیم ملی اعلام کرد: «مشکل برخی شیک بودن این نوع پوشش است نه غیرعرف بودن آن».

خانم فرشته خاطرنشان کرد که قبلاً از چنین لباس هایی در مسابقات المپیک استفاده می شد، اما آستین ها بسیار بلند بود و بازیکنان مجبور شوند آن را چندین باز تا بزنند اما این بار آستین لباس بازیکنان خیلی بلند نبود.

عضو تیم ملی فوتسال زنان توضیح داد: «متاسفانه ما وقتی به مسابقات خارج از کشور می‌رویم واقعا آن اعتماد به نفسی که ورزشکاران خانم کشورهای دیگر دارند ما نداریم».

وی نشان داد: «یکی از دلایل نداشتن اعتماد به نفسی ما همین نوع پوشش است. این سختگیری‌ ها باعث دلسردی ورزشکاران زن می‌شود و می‌ تواند موجب مهاجرت آنان شود».