واکسیناسیون دانشجویان

معاون دانشجویی دانشگاه تهران، سعید حبیبا از متوقف شدن واکسیناسیون دانشجویان پس از آغاز مراحل واکسیناسیون خبر داد.

حبیبا گفت که واکسینه کردن دانشجویان دکتری دانشگاه تهران بودند که حدود یک هفته پیش دستوراتی مبنی بر توقف واکسیناسیون دریافت کردند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: «قرار است در خصوص واکسیناسیون همه دانشجویان تصمیمات جدیدی اتخاذ و اعلام شود،  بنابراین منتظر برنامه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم».

وی همچنین تصریح کرد که واکسیناسیون دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مسکن دانشگاه زندگی می کنند به پایان رسیده است.

حبیبا اضافه کرد که حدود سه دانشجوی تحصیلات تکمیلی در خوابگاه های دانشگاه تهران زندگی می کنند و هر دانشجویی که متقاضی بود واکسینه شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران نشان داد که دانشگاه تهران حدود ۴۵ هزار دانشجو دارد، بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین دانشجویان کارشناسی واکسینه نشده اند.

از سوی دیگر، حبیبا توضیح داد که واکسیناسیون دانشگاهیان و خانواده های آنها اهمیت کمتری نسبت به واکسیناسیون دانش آموزان ندارد.

وی تاکید کرد: «دوز اول واکسیناسیون برای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تهران را به پایان رسانده ایم و در حال حاضر دوز دوم را شروع می کنیم».

معاون دانشگاه دانشجویی همچنین اعلام کرد که کلیه کارکنان دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا پایان شهریور و همه دانشجویان دوره کارشناسی تا پایان آذر واکسینه خواهند شد.