واکسن برای زنان

علیرغم سخنان وزیر بهداشت که زنان باردار باید با فایزر فقط تزریق شدند، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ممنوعیت واردات واکسن برای زنان باردار را اعلام کرد و از ادامه واکسیناسیون زنان باردار با واکسن چینی سینوفارم خبر داد.

بیانیه ای وزارت بهداشت اعلام کرد که اعضای کمیته ملی واکسیناسیون تایید کردند که بر اساس شواهد علمی، زنان باردار باید همچنان با سینوفارم واکسینه شوند و فایزر وارد نمی شود.

در بیانیه وزارت بهداشت همچنین آمده است که موضوع واکسیناسیون زنان باردار یکی از مهمترین مسائلی است که وزارتخانه با کمیته ملی واکسن کووید۱۹ در مورد آن صحبت می کند و واکسیناسیون این افراد باید با واکسن سینوفارم ادامه یابد

همچنین بیانیه ای وزارت اضافه کرد که واکسن چینی سینوفارم یکی از معتبرترین واکسن ها در جهان است و توسط سازمان بهداشت جهانی تایید شده است.

شایان ذکر است که ۱۰ روز پیش، حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت  از صدور مجوز و واردات واکسن فایزر برای زنان باردار خبر داد.

محمدی گفت: «شش واکسن کرونا، از جمله “شرکت فایزر بلژیک”، مجوز استفاده اضطراری در ایران را دریافت کرده اند و با شرکت بلژیکی توافق می شود که دو میلیون دوز واکسن فایزر تولید شده در آنجا را وارد کند».