فلفل های
واكنش رییس سازمان حفظ نباتات به فيلم توزیع فلفل های و محصولات مسموم بین محرومان؟

واكنش رییس سازمان حفظ نباتات به فيلم توزیع فلفل های و محصولات مسموم: ما چیزی به نام محصول برگشتی از کشور دیگر نداریم.

واكنش رییس سازمان حفظ نباتات به فيلم توزیع فلفل های و محصولات مسموم

واكنش رییس سازمان حفظ نباتات به فيلم توزیع فلفل های و محصولات مسموم؛ شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات درباره محصولات برگشتی از سایر کشورهای دیگر گفت: ما چیزی به نام محصول برگشتی از کشور دیگر نداریم.

وی افزود: به عنوان مثال کیوی ایران از هند برگشت نخورده و محصول شرایط قرنطینه کشور مقصد را ندارد و قرنطینه ایران صادرات را ممنوع کرده است.

توزیع فلفل های و محصولات مسموم بین محرومان

توزیع فلفل های و محصولات مسموم بین محرومان؛ ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نیروهای بسیجی در حال توزیع میوه و محصولات مسموم در بین مردم بین مردم هستند.

در این فيلم گزارش شده است که بسته های فلفل صادراتی به روسیه که به دلیل میزان بالای سم اجازه ورود نیافته و ممنوع شده و برگشت خورده‌.

فیلم‌ها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌ها نشان می‌دهد محموله‌های فلفل دلمه‌ای صادر شده از سوی جمهوری اسلامی که برگشت خورده بودند، به «قرارگاه محرومیت‌زدایی جنوب غرب تهران» داده شده تا بین «محرومان» و فقرا توزیع شود.