واقعه تراژدی: جوان معترض در گلشهر کرج توسط ماموران حکومت کشته شد
واقعه تراژدی: جوان معترض در گلشهر کرج توسط ماموران حکومت کشته شد

واقعه تراژدی: جوان معترض در گلشهر کرج توسط ماموران حکومت کشته شد؛ سازمان حقوق بشری هنگام گزارش داده است که یک جوان معترض به نام حامد باقری، از اهل کرمانشاه، در گلشهر کرج به وسیله ماموران حکومت با شلیک چهار گلوله کشته شده است.

واقعه تراژدی: جوان معترض در گلشهر کرج توسط ماموران حکومت کشته شد

سازمان حقوق بشری هنگام گزارش داده است که جوانی به نام حامد باقری، اهل کرمانشاه، توسط ماموران حکومت با شلیک چهار گلوله کشته شده است.

پس از اطلاع از کشته شدن این جوان

به گفته منابع نزدیک به خانواده حامد باقری، این جوان پیش از یورش نیروهای حکومتی، به تنهایی شعارهای اعتراضی علیه حکومت سر داده بود.

این منبع افزود: پس از اطلاع از کشته شدن این جوان، خانواده حامد باقری خود را به کرج رساندند؛ اما تاکنون موفق به دیدن پیکر فرزندشان نشده‌اند و نهادهای حکومتی از تحویل جنازه ربوده‌شده خودداری می‌کنند.