قاسم سلیمانی
هويت شخصی که مجسمه قاسم سلیمانی را به آتش کشید چیست؟

آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق با صدور یادداشتی از بازداشت شخصی که مجسمه قاسم سلیمانی را به آتش کشیده بود، خبر داد.

بازداشت شخصی که تندیس “قاسم سلیمانی” در شهرکُرد به آتش کشید

آرش صادقی، با صدور یادداشتی در توييتر خود از بازداشت شخصی که مجسمه قاسم سلیمانی را به آتش کشیده بود، خبر داد.

این فرد روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه توسط نیروهای اداره اطلاعات در شیراز دستگیر و به بازداشتگاه نیروهای اداره اطلاعات در شهرکرد منتقل شد.

هويت شخصی که مجسمه قاسم سلیمانی را به آتش کشید چیست؟

هويت شخصی که مجسمه قاسم سلیمانی را به آتش کشید چیست؟ هویت وى محمد حسن‌زاده‌ سورَشجانیی، کارگر اخراجی ساکن شهرکرد و دارای دو فرزند دوقلوی ۷ ساله است.

شخصی که مجسمه قاسم سلیمانی را به آتش کشیده بود چهارشنبه هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و تحویل نیروهای امنیتی شهرکرد شد. نام این فرد محمد حسن زاده سورَشجانی میباشد.

این شخص ساکن شهرکرد و دارای دودختر دوقلوی۷ساله میباشد. نامبرده کارگر اخراجی بوده است.

روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه، تندیس قاسم سلیمانی که صبح روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه، در فلکه اول شهرکرد نصب شده بود، ساعاتی پس از نصب توسط جوانان اين شهر به آتش کشیده شد.

پیش از این نیز در شهرهای ايرانى مختلف بارها بنرها و تندیس‌های قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران به آتش کشیده شده بود.