کودک همسری

مرکز آمار ایران از افزایش ازدواج کودکان در ایران به  ۱۰,۵٪ خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ده تا چهار ساله برای ازدواج ثبت نام کرده اند.

مرکز آمار ایران با صدور بیانیه ای از افزایش ۱۰,۵ درصدی ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در سال گذشته خبر داد.

بر اساس بیانیه مرکز آمار، ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده اند و این آمار فقط شامل ازدواج هایی است که به طور رسمی ثبت شده اند.

همچنین در این بیانیه آمده است که در سال گذشته، ۲۸ هزار و ۳۷۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده بودند.

کودک همسری

علاوه بر این، گزارش مرکز آمار ایران به “طلاق کودکان زیر ۱۵ سال” اشاره داشت، اما در سال گذشته ۷۲۵ مورد طلاق برای دختران ده تا چهار ساله ثبت شده است.

بررسی ازدواج کودکان ثبت شده در سال گذشته نشان داد که ۱۵۴ هزار و ۲۴۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج کردند و ۲۱ هزار و ۲۷۸ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله سال گذشته ازدواج کردند.

مقامات ایران توضیح داده اند که دلایل افزایش کودک همسری سنت های محلی و مذهبی، گسترش فقر و افزایش وام ازدواج است.