هلال احمر ایران

محمدحسن قوسیان مقدم، دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران، امروز، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت، گفت که این جمعيت یک میلیون دوز واکسن کرونا ناشناس را از چین وارد کرده است.

قوسیان مقدم نشان داد که این محموله “بزرگترین محموله واکسن کرونا” است که جمعیت از ابتدای بحران کرونا وارد کرده است.

وی همچنین اظهار داشت که هواپیمای حامل واکسن ها امروز، یکشنبه، در تهران به زمین نشست.

پیش از این، هلال احمر از واردات واکسن کرونا از چین خبر داده بود و به گفته حسن قوسیان، هلال احمر در کمتر از یک ماه ۱,۴ میلیون دوز واکسن کرونا به ایران وارد کرده است و آن را به وزارت بهداشت انتقال داد.

قوسیان مقدم از بیان جزئیات بیشتر در مورد نوع یا قیمت واکسن وارداتی خودداری کرد؛ اما وی گفت که هزینه های این واکسن ها پرداخت شده است.

◊    نوع و قیمت واکسن ناشناس است

شایان ذکر است که موضوع اعطای مجوز و پرداخت پول واکسن کشمکش بزرگ بین هلال احمر ایران و وزارت بهداشت است.

اما در پایان، سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی هفته ها قبل مجوز خرید واکسن کرونا را به جمعیت هلال احمر ایران صادر کرد.

از سوی دیگر، انتقادات در ایران به دلیل نخریدن واکسن های مورد تأیید سازمان های بین المللی و سرعت پایین روند واکسیناسیون در کشور افزایش یافته است.

به گفته وزارت بهداشت، حدود ۹۰۰ هزار نفر در کشور تاکنون دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.