جنگ احتمالی

گزارش شد که اسرائیل قصد دارد با ایران تشدید شود، و نهاد امنیتی اسرائیل در حال آماده شدن برای یک جنگ احتمالی و واکنش و تشدید ایران در رویارویی دریا است.

گزارش های اسرائیلی که پس از حمله به کشتی ایرانی “ساویز” در دریای سرخ، سه شنبه گذشته، بیان داشت که اسرائیل در حال آماده شدن برای تشدید تقابل دریایی با ایران است.

  • هشدارهای اسرائیل

در این گزارش ها که توسط شبکه دولتی “کان ۱۱” اسرائیل منتشر شده، آمده است که «احتمالات فعلی نشان می دهد که دستگاه امنیتی اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال پاسخگویی و تنش‌آفرینی ایران  در رویارویی دریا است».

بنابراین، آویو کوخاوی، رییس ستاد ارتش اسرائیل، برای ملاقات با همتای آمریکایی خود برای بحث در مورد پرونده ایران رفت.

این نشست رسمی شامل بحث درباره نگرانی های امنیتی اسرائیل در مورد احتمال بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای است.

  • پنهان کردن اطلاعات

از سوی دیگر، یوسی کوهن، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه (موساد)، در راس یک هیئت رسمی، طی روزهای آینده به ایالات متحده می رود با هدف ارائه مدارکی به مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ایران اطلاعات مربوط به برنامه هسته ای خود را پنهان می کند.

گزارش ها همچنین حاکی از آن است که کوهن پرونده اطلاعاتی مربوط به فعالیت نظامی ایران در منطقه و همچنین تحولات مربوط به پروژه هسته ای نظامی آن و بررسی احتمال جنگ احتمالی با آن را به همراه خواهد داشت.