خامنه‌ای
نگرانی خامنه‌ای از ناامیدی گسترده مردم از دولت فعلی

نگرانی خامنه‌ای از ناامیدی گسترده مردم از دولت فعلی؛ خامنه‌ای: «ناامیدی مردم از آینده و القای «نابلد» به مسئولان کشور، «کار کردن برای دشمن» است.

نگرانی خامنه‌ای از ناامیدی گسترده مردم از دولت فعلی

با اوج گیری انتقادها از ناکارآمدی ابراهیم رئیسی و دولتش و تشدید اعتراضات، رهبر جمهوری اسلامی گفت: «ناامیدی مردم از آینده و القای «نابلد» به مسئولان کشور، «کار کردن برای دشمن» است.

علی خامنه‌ای این اظهارات را روز ۲۲ خرداد در دیدار با «دست‌اندرکاران کنگره» شهدای جامعه عشایری، بیان کرد اما متن سخنان وی در روز سه شنبه ۳۰ خرداد منتشر شد.

 دفاع خامنه ای از عملکرد مسئولان فعلی

وی اظهار داشت: «در فضای مجازی و گاهی متأسفانه در فضاهای رسمیِ خودِ ما اینها را بین مردم جوری پخش می‌کنند که مردم به این نتیجه برسند که راه‌ها بن‌بست است، راه‌ها خطا است یا به این نتیجه برسند که مسئولین کشور، مدیریّت کشور، بلد نیستند کشور را اداره کنند.»
وی افزود: این گونه کارها در «فضاهای رسمی» مورد نظر نیست و ناشی از «سهل انگاری» است، اما از نظر او «به نفع دشمن تمام می شود».

آقای خامنه ای در دفاع از عملکرد مسئولان فعلی کشور افزودند: هرکس نسبت به فعالیت ها، تلاش ها و برنامه های مسئولان کشور بی اعتقاد و بدبین بکند، دارد به سود دشمن کار می کند.