نوشیدنی الکلی

خبرگزاری های جمهوری اسلامی گزارش دادند که دادسرای امنیت اخلاقی تهران تعدادی از غرفه داران بازار مرکزی میوه و تره بار تهران را به دلیل تولید نوشیدنی الکلی با استفاده از آب انگور شناسایی و دستگیر کرده است.

خبرگزاری ها اعلام کرده بودند که به دلیل گرانی مشروبات الکلی در ایران، تعدادی از غرفه داران در بازار مرکزی میوه و تره بار در تهران به سراغ آب انگور رفته و تولید آن را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش ها، دادستانی و نیروی انتظامی استان تهران تعدادی از غرفه داران بازار میوه و تره بار تهران را دستگیر و بیش از ۲۵ هزار لیتر آب انگور را از بین بردند.

از سوی دیگر، خبرگزاری ها تأیید کردند که با وجود موضع شدید دولت در قبال متخلفان و تولیدکنندگان آب انگور، هنوز بیش از ۳۰ درصد غرفه داران به استخراج انگور ادامه می دهند.

شایان ذکر است که تولید و عرضه نوشیدنی الکلی در ایران ممنوع است و این نوع نوشابه ها یا بصورت غیرقانونی قاچاق می شوند و یا به صورت دستی و خانگی تولید می شوند.

بی توجهی و عدم کنترل دولت بر تولید مشروبات الکلی در ایران باعث شده است که بسیاری از مردم به دلیل مصرف نوشیدنی های غیر استاندارد بمیرند یا بینایی خود را از دست بدهند.