رج شهیاد
نورپردازی عجیب برج شهیاد؛ پرچم چین بر روی برج شهیاد میدان آزادی!

نورپردازی عجیب برج شهیاد؛ شامگاه دوشنبه ۱۱بهمن ماه و در آستانه برگزاری جشن‌های میلیاردی وقایع سال ۵۷، برج (شهیاد) میدان آزادی تهران به رنگ پرچم چین نورپردازی شد!

نورپردازی عجیب برج شهیاد؛ پرچم چین بر روی برج شهیاد میدان آزادی!

به گزارش دریافتی از شهروندان، شامگاه دوشنبه ۱۱بهمن ماه و در آستانه برگزاری جشن‌های میلیاردی وقایع سال ۵۷، برج (شهیاد) میدان آزادی تهران به رنگ پرچم چین نورپردازی شد!

برخی از شهروندان این اقدام جمهوری اسلامی را به تسلط چینی ها بر تحولات داخلی جمهوری اسلامی تعبیرکرده‌اند.

در آغاز جشن‌های انقلاب ۵۷، پرچم چین بر روی برج آزادی تهران تابانده شد!

واکنش فعالان شبکه های اجتماعی چیست؟

این اقدام خشم بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت

بسیاری از کاربران با انتشار تصاویری از نورپردازی پرچم چین در کنار پرچم جمهوری اسلامی در برج میدان آزادی – در آستانه ۱۲ بهمن که جمهوری اسلامی آن را آغاز دهه فجر می نامد، ابراز تعجب و خشم کرده‌اند، برج شهید به عنوان نماد تهران مدرن ساخته شد و پس از انقلاب ۵۷ به نام آزادی نامگذاری شد.

امشب در تایملاین ارزشی های نظام، برای این تصویر ، خاک بی غیرتی و بردگی پاشیده اند

چه اندوه بی پایانی چه روزگار شومی، بی چاره وطن

این تصویر از نظر من شروع رسمی حکومت استعمارگر چین بر ایران است.

جمهوری اسلامی مستعمره ی چین!

https://twitter.com/sonofthebeach33/status/1488224700157378560?s=20&t=lgWJ9ser9RU1vdb8loTDYg