آجیل
نوروز با موج گرانی و فقر فرا می رسد!

مردم توان خرید ندارند؛ این روزها مردم برای تماشا به بازار می روند نه خرید!

نوروز با موج گرانی و فقر فرا می رسد!

نوروز با موج گرانی و فقر فرا می رسد؛ فرا رسیدن نوروز همیشه با موجی از شور و نشاط در بین خانواده ها، امید، رفاه، بخشش و … بین پیر و جوان همراه بوده است اما نوروز امسال می آید و با موج گرانی همراه است.

قیمت یک کلیو آجیل شب عید ۴۵٠ هزار تومان

بر اساس گزارش میدانی از بازار خریدهای مردمی در شب عید، قیمت آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته ۵٠ درصد افزایش یافته است، آجیل معمولی به کیلویی ٢٠٠ تومان و آجیل ممتاز در برخی نقاط به ۴۵٠ هزار تومان می رسد.

رئیس اتحادیه قنادان شیرینی و آجیل: از سال گذشته قیمت انواع آجیل بین ۲۰ تا ۵٠ درصد افزایش یافته است.

هزینه های سرسام آور تولید در کشاورزی، حمل و نقل و دستمزد کارگران باعث افزایش قیمت نهایی انواع آجیل و مغزها شد.

وی با اشاره به اینکه در تامین آجیل مورد نیاز مردم در شب عید کمبودی نداریم، افزود: تنها کمبود مغز گردو و بادام داریم که آن هم به دلیل خشکسالی و تولید کم است، اما مردم بدلیل گرانی تمایلی به خرید آجیل ندارند.