نماینده چابهار
نماینده چابهار: برای اینترنت جلسه غیر رسمی گذاشتد، برای خوزستان نه

معین الدین سعیدی ، نماینده چابهار گفت: “امروز روز تلخی برای مجلس بود.” “مجلسى ، که جلسه غیر رسمی براى آب خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، کروناى سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون برگزار نکرد ، یک جلسه غیرعلنی را برای بحث طرح اینترنت برگزار کرد.”

نماینده چابهار: برای اینترنت جلسه غیر رسمی گذاشتد

معین الدین سعیدی: “مجلسى ، که جلسه غیر رسمی براى آب خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، کروناى سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون برگزار نکرد ، برای بحث طرح اینترنت جلسه غیرعلنی تشکیل داد.”

وى افزود: در حالی که نمایندگان با بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، تحت اصل ۸۵ قانون اساسی رای مخالف داده‌اند، مجلس نمایندگان امروز این مسئله را دوباره در یک جلسه غیرعلنی قرار داد.

امروز روز خوبی‌ برای‌ مجلس نبود

نماینده چابهار:امروز روز خوبی‌ برای‌ مجلس نبود، با وجود اينكه مجلس‌ برای‌ مشکلاتی‌ مثل بی‌آبی، خوزستان و واکسن کرونا وغيره جلسه غیررسمی برگزار نمی‌کند.
اما متاسفانه برای طرح صیانت این کار را کرد و با اصل ۸۵‌ شدن آن موافق شد.

در روز چهارشنبه، ۶ مرداد، ۶ مرداد مجلس فرمایشی نظام، تقاضای جمعی از نمایندگان انتصابی برای بررسی طرح۳۷ماده‌ای موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در حقیقت برای نابودی فضای مجازی و آزادی اینترنت تدوین شده، که در واقع برای از بین بردن فضای مجازی و آزادی اینترنت، تحت آن قرار گرفت ماده ۸۵ قانون اساسی و تصویب ۱۲۱ رای موافق از مجموع ۲۰۹ نماینده انتصابی حاضر در صحن به تصویب رسید.