طرح صیانت
نماینده مجلس: تصویب کلیات طرح صیانت غیرقانونی است

نماینده مردم بستان آباد در مجلس گفت: تصویب کلیات طرح صیانت غیرقانونی است

نماینده مجلس: تصویب کلیات طرح صیانت غیرقانونی است

نماینده مردم بستان آباد در مجلس گفت: متأسفانه قانونیکه اهمیتش در جامعه کمتر از برجام هم نبود را اینگونه پیش بردند. همه نسبت به این طرح حساس هستند. همه مردم ما به نوعی کاربر فضای مجازی هستند.

کسب و کارهای شان به آنجا مرتبط است. نان می خورند و به این راه و زندگی خود ادامه می دهند، اما کاری به این مهمی را متاسفانه به این شکل پیش بردند.

پنهان کاری که ما از اول سعی کردیم جلویش را بگیریم اما متاسفانه باز به همان سمت رفت مسیر این دوستان.

این روند طی شده برای تصویب کلیات قانون قانونی نیست و من مجدداً در صحن به این مدل تصویب اعتراض می کنم و تذکر خواهم داد.

افزایش حجم ۴۰ درصدی دیتای مصرفی اینترنت سیار امسال

آخرین اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌های مدیریت شبکه اپراتورها و منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد که در سال گذشته حجم دیتای مصرفی مشتریان دو اپراتورهای غالب در کشور افزایش یافته است.

یکی از دلایل افزایش مصرف اینترنت سیار عدم توسعه اینترنت ثابت است که بارها به این نکته از سوی مسئولین اشاره شده است.

بر اساس این آمار، حجم دیتای مصرفی مشتریان اولیه موبایل از ۱۲ هزار ترابایت به ۱۷ هزار و ۲۰۰ ترابایت در سال گذشته افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش ۴۳ درصدی است.