زن بدون حجاب

سعید غضنفری، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، از ممنوعیت نصب عکس زن بدون حجاب یا غیرمتعارف بر روی قبرها خبر داد.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با بیان اینکه مسئولان آرامگاه تصمیم گرفتند از نصب سنگ هایی با تصاویر مکشوفه و غیرمتعارف جلوگیری کنند، اظهار داشت: «انتظامات بهشت زهرا جلوی نصب سنگ‌های با تصاویر مکشوفه و غیرمتعارف را می‌گیرند».

قبرهای زنان قبل از پوشاندن با رنگ

این پرونده جنجالی در آبان سال گذشته در شهر رویان در استان مازندران آغاز شد که بدون اطلاع خانواده متوفی، تصاویر زنان بر روی سنگ قبرها پوشانده شد که باعث خشم و انتقاد شهروندان این شهر شد.

◊   افزایش نظارت بر سنگ قبرها..

تعدادی از شهروندان رویانی برای زیارت قبر بستگان خود به آرامگاه این شهر رفته بودند و متوجه شدند که سنگ قبرهای زنان مخدوش شده و تصاویر روی آن ها با رنگ پوشانده شد.

قبرهای زنان بعد از پوشاندن با رنگ

خانواده های متوفی با مشاهده ​سنگ قبرهای با تصاویر زنان “با حجاب و بدون حجاب”، رنگ پوشانده شده ​اعتراض خود را اعلام کردند و خواستار توضیح هیئت امنای آرامگاه و مسئولان شهری در خصوص علت این اقدام شدند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا درباره تصمیم ممنوعیت نصب عکس زن بدون حجاب يا غیرمتعارف روی قبرهای آرامگاه تاکید کرد: «حدود ۲۰ روز است که نظارت بر سنگ قبرها افزایش یافته است».