زنان زندان

فعالان سیاسی و حقوق بشری نسبت به رنج زنان زندانی در زندان قرچک هشدار دادند و گفتند که زندانیان این زندان در خطر مرگ قرار دارند.

گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی از شرایط نگهداری زندانیان زن در زندان قرچک، رفتار، بهداشت و شرایط عمومی این زندان را ناگوار، غیرانسانی و آزارگونه توصیف کرد.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود خواستار اقدام فوری با زندان قرچک شد و توضيح داد که  زندانیان زن از نظر بهداشتی و تسهیل ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان از وضعیت فاجعه باری رنج می برند.

این بیانیه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است که در این زمینه بدون قید و شرط با سازمان ملل متحد همکاری کنند، به ویژه اینکه خبرنگاران و فعالان سیاسی زندانی نسبت به وضعیت بد زندان قرچک و کمبود امکانات اولیه هشدار داده اند.

شایان ذکر است ندامتگاه شهر ری مشهور به زندان قرچک یا نام مستعار جهنم، زندانی مخصوص برای زنان زندانی و دارای ۱۲ بند است و زندانیان سیاسی زن برای اعمال فشار بیشتر به این زندان منتقل می شوند.

چند تن از زندانیان زن اين زندان بر آب شور و قطعی مداوم آب شیرین، نبود امکانات اولیه رفاهی، تراکم بالای زندانیان، کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی، عدم اعزام‌های پزشکی، کیفیت بسیار بد غذای زندان، و مشکل سیستم فاضلاب زندان تاکید کردند.