نامه احمدی نژاد

رسانه‌های اجتماعی نامه احمدی نژاد به روحانی را که در آن وی به دولت روحانی و حمایت خود از طالبان حمله کرده و از فساد و عدم شفافیت در دوران حکومتش انتقاد کرده بود، منتشر کردند.

محمود احمدی نژاد در نامۀ خود به حسن روحانی، رئیس جمهور، از عملکرد دولت خود دفاع کرد و به دولت روحانی حمله کرد و آن را “ضعیف‌ ترین، فرسوده‌ ترین و ناکارآمدترین کابینه بعد از انقلاب” خواند.

احمدی نژاد تاکید کرد که ضعف، فساد، فرسوده‌ و بی کفایتی دولت روحانی و مقامات آن هزینه‌ ای بسیار سنگین برای کشور و مردم داشت.

◊    حمله احمدی نژاد علیه حمایت خامنه‌ای از دولت روحانی

در نامه احمدی نژاد به روحانی آمده است: «حمایت علنی دولت شما از طالبان و دعوت آنان به ایران خدشه اساسی به حیثیت ملت ایران وارد کرد».

وی همچنین اضافه کرد: «در عقد قرارداد مخفی با دولت چین که هیچگونه اطلاعاتی از مفاد آن به مردم داده نشد نیز حتی روند صوری و تصویب در مجلس هم طی نشد».

از سوی دیگر، احمدی نژاد به طور غیر مستقیم به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حمله کرد و گفت حمایت خامنه ای از دولت روحانی “کم‌سابقه و یا بی‌سابقه” است.

وی همچنین از دولت روحانی به دلیل تمسخر دوستان وفادار جمهوری اسلامی و روابطش با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین انتقاد کرد.