نامه حسن خمینی به خبرنگار ضرب‌وشتم شده چیست؟
نامه حسن خمینی به خبرنگار ضرب‌وشتم شده چیست؟

نامه حسن خمینی به خبرنگار ضرب‌وشتم شده: نوه روح‌الله خمینی در نامه‌ای به این خبرنگار نوشت: “خودم را به شما عذرخواهی می‌کنم. اهل فن واقف اند که مسئولیت حفاظت بر عهده حقیر نیست.”

نامه حسن خمینی به خبرنگار ضرب‌وشتم شده چیست؟

پس از گزارش خبرگزاری ایلنا که نشان داد محافظان حسین خمینی، خبرنگار این رسانه را که تلاش داشت عکسی از او و محمد خاتمی بگیرد، مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، نوه روح‌الله خمینی در نامه‌ای به این خبرنگار نوشت: “خودم را به شما عذرخواهی می‌کنم. اهل فن واقف اند که مسئولیت حفاظت بر عهده حقیر نیست.”

ضرب و شتم خبرنگار ایلنا توسط محافظان حسن خمینی

خبرگزاری ایلنا در گزارش خود اعلام کرده است که محافظان حسن خمینی، خبرنگار این رسانه را مورد ضرب و شتم قرار داده و پس از آن او را در کیوسک ورودی روزنامه محبوس کرده‌اند. دلیل این حادثه نیز قصد گرفتن عکس از حسن خمینی و محمد خاتمی در مراسم سالگرد محمود دعایی بوده است که در روزنامه اطلاعات منتشر می‌شود.

خبرگزاری ایلنا گزارش داد که محافظان حسن خمینی خبرنگار این رسانه را که قصد گرفتن عکس از او و محمد خاتمی در مراسم سالگرد محمود دعایی در روزنامه اطلاعات را داشته، ضرب و شتم کرد.