بکتاش آبتین
"موریانه‌ای با دندان‌های شیری"؛ آخرين فيلم هاى بکتاش آبتین

بکتاش آبتين قبل از اجرای حکم زندانش فیلمی با عنوان “موریانه‌ای با دندان‌های شیری”درباره خودش ساخته بود.

 “موریانه‌ای با دندان‌های شیری”؛ آخرين فيلم هاى بکتاش آبتین

آخرين فيلم هاى بکتاش آبتین “موریانه‌ای با دندان‌های شیری”؛ بکتاش آبتين قبل از اجرای حکم زندانش فیلمی با عنوان “موریانه‌ای با دندان‌هاى شیری”درباره خودش ساخته بود.

بکتاش آبتين در فیلم “موریانه‌ای با دندان‌های شیری” توضیح می دهد که به جزیره کیش رفته اما این سفر مصادف با دوران قرنطینه در این جزیره بوده است. او می گوید همسرش در تهران مانده و او نمی تواند جزیره را ترک کند و همسرش هم نمی تواند به او بپیوندد.

او در این فیلم ابیاتی از اشعار خود را می خواند،از زندگی در شرایط همه گیری کووید-۱۹ و اضافه می‌کند که اگر بتواند مقاومت کافی داشته باشد و زنده بماند، باید شش سال از زندگی‌اش را در زندان سپری کند.

بازجویی های مکرربکتاش آبتین در وزارت اطلاعات به علت شعرهایش

بکتاش آبتین در سال ۱۳۹۴ از بازجویی های مکررش در وزارت اطلاعات به علت شعرهایش خبر داده بود.

بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران بر اثر ابتلا به ويروس کرونا در زندان اوین و تعلل عمدی مسئولان زندان در انتقال وی به مرکز درمانی درگذشت.