اعتراضات
موج اعتراضات مردم در ايران امروز

موج اعتراضات مردم در ايران؛ طی اين روزهاى ، ایران پس از وخیم شدن اوضاع اجتماعی واقتصادى، شاهد امواج مستمر اعتراضات مردمی علیه اين شرايط است.

موج اعتراضات مردم

تجمع و راهپیمایی اعتراضی رانندگان

امروز یکشنبه ۲۳ آبان ماه رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد تهران در مقابل دادسرای کارکنان دولت واقع در میدان منیریه اعتراض کردند.

 

پس از پایان این تجمع، رانندگان تظاهرکننده طی یک تجمع اعتراضی به سمت دفتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی حرکت کردند.

معترضان خواستار آغاز رسیدگی به فساد و رانتى که از سوی مدیران شرکت واحد وشركت هاى پیمانکاری صورت گرفته، خواستار تعیین تکلیف سند مالکیت دستگاه‌های اتوبوس نیز شدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند.

این بازنشستگان خواستار برآورده شدن مطالبات قانونی و معیشتی خود هستند.

بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان تجمع می کنند.

تجمع اعتراضی مراکز بهداشتی و درمانی شیراز

روز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، کارکنان «مراکز بهداشتی و درمانی» شیراز برای اجرای فوق‌العاده خاص در محل کار خود دست از کار کشیدند و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

 تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمات قزوین

امروز یکشنبه ۲۳ آبان ماه جمعی از معلمان خریدار خدمات آموزشی در استان قزوین در اعتراض به تغییر قراردادها و اختلال در دریافت حقوق خود مقابل استانداری تجمع کردند.

این معلمان که از سال ۹۳ وارد این طرح شده اند به سلیقه ها در اجرای طرح و میزان حقوق معترض هستند چرا که طبق نظر آنها با کمترین حقوق ماهیانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کار می کنند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد اصفهان

امروز یکشنبه ۲۳ آبان ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند.

این بازنشستگان معترض خواهان تحقق مطالبات معیشتی و مطالبات قانونی خود هستند.

بازنشستگان صندوق فولاد یکشنبه هر هفته در اصفهان برای پیگیری مطالبات خود تجمع می کنند.