قیمت مواد غذایی

گزارشهای صادر شده از مرکز آمار و اتاق بازرگانی ایران خبر داد از افزایش احتمالی قیمت مرغ و گوشت قرمز و افزایش ۵۹,۶% قیمت مواد غذایی در تیر امسال است.

عضو اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا حسینا تایید کرد که قیمت مرغ به ۱۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.

حسینا توضیح داد که صورت ادامه‌ بحران گسترش ویروس کرونا، بحران دامداران و بحران در بازار نهاده‌های دامی، قیمت مرغ و گوشت قرمز افزایش خواهد یافت.

وی توضیح داد که دولت باید به بازار خوراک دام توجه جدی شود چرا که بی‌ توجهی نسبت به این موضوع می‌ تواند تولید و در نهایت بازار مواد پروتئینی مورد نیاز مردم را خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: «اکنون قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان رسید و ادامه این مساله بحران‌ های جدی اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌کند».

از سوی دیگر، مرکز آمار ایران از افزایش ۵۹,۶% قیمت مواد غذایی در سراسر کشور در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد.

گزارش مرکز همچنین نشان داد که افزایش قیمت تمام مواد غذایی بسیار بیشتر از افزایش قیمت در مناطق دیگر است.

این گزارش همچنین اظهار داشت که قیمت ها در مناطق روستایی بیش از شهرها است زیرا نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی ۴۳,۷ درصد و ۴۷,۳ درصد است.