ممنوع الخروج شدن

احمد نادری، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان سنجش، نامه ای به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور ارسال کرد و از او ممنوع الخروج شدن رئیس سازمان سنجش خواست.

نادری نسبت به خروج ابراهیم خدایی، مدیر سازمان سنجش به دلیل “شکایات و تخلفات گسترده” هشدار داد و خواستار تصمیم گیری مبنی بر ممنوعیت سفر وی به خارج از کشور شد.

رییس هیات تحقیق و تفحص همچنین در پیام توئیتر خود اشاره کرد که یک مقام وزارت علوم با وجود مفتوح بودن پرونده فساد وی در کمیسیون اصل ۹۰، کشور را ترک کرده است.

نادری در نامه خود به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور توضیح داد که رییس سازمان سنجش به بهانه فرصت مطالعاتی قصد خروج از کشور دارد و احتمال خروج برخی از مدیران این سازمان از کشور نیز به دلیل شکایات و تخلفات گسترده وجود دارد.

شایان ذکر است که احمد نادری، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان سنجش، پیش از این مدیران این سازمان را به سوء رفتار، تخلف و فساد متهم کرده بود.

وی توضیح و گفته بود که مدیر توزیع دانشجو به دانشگاه‌ ها صاحب بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی با بیش از پنج هزار دانشجو است.

رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان سنجش همچنین خاطرنشان کرد که ۲۰۰ هزار دلار از  درآمد آزمون‌های زبان خارجی طی انتقال به یکی از صرافی‌های خارج از کشور مفقود شده است.