مقابله با موج

سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار  تعطیلی دو‌هفته‌ ای برای مقابله با موج ویرانگر کرونا شد.

وزیر بهداشت با ارسال نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، از خامنه ای خواستار مداخله مداخله و شورای عالی امنیت ملی برای کنترل شیوع ویروس کرونا شد.

وی همچنین از رهبر و شورای عالی امنیت ملی خواستار تعلیق دو هفته ای کار و استفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از نقض محدودیت‌ها شد.

وزیر بهداشت نوشت: «در این شرایط مداخله رهبر جمهوری اسلامی و به صحنه آوردن کلیه امکانات کشور برای مقابله با موج ویرانگر ضروری است».

  • بی توجهی روحانی به توصیه‌های مقامات بهداشت

وی همچنین از عدم رعایت محدودیت ها انتقاد کرد و گفت: «شهر‌های مذهبی همه روزه بدون اطلاع ما میزبان زائرین افغانستانی و پاکستانی است که ما اصلا خبر نداریم و نمی‌ دانیم از کجا و چگونه آمده اند؟ و آلودگی در چه حدیست؟»

نمکی اضافه کرد که شاید دو هفته تعطیلی جدی و ایستادگی و به کارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و برخورد محکم با شکستن پروتکل‌ ها بتواند تا حد قابل توجهی از چرخش ویروس کرونا بکاهد.

شایان ذکر است که این نامه در تحویل دولت به ابراهیم رئیسی نوشته شده است در حالی که نمکی در نامه از عدم توجه دولت روحانی به توصیه های وی انتقاد کرد.