معاون ستاد حقوق بشر ایران
معاون ستاد حقوق بشر ایران: اعدام کودک مجرمان نقض حقوق بشر نیست!

مجید تفریشی ، معاون ستاد حقوق بشر ایران ، در مصاحبه ای در پاسخ به انتقاد سازمان ملل متحد در مورد عدام کودکان گفت: “اعدام کودک مجرمان، نقض حقوق بشر محسوب نمی شود و انتقاد از این کار منصفانه نیست.”

 اعدام کودک مجرمان نقض حقوق بشر نیست!

مجید تفریشی گفت: “اعدام کودکان، نقض حقوق بشر محسوب نمی شود و انتقاد از این کار منصفانه نیست.”

“منظور ما از اعدام كودكان پنج یا شش ساله نیست ، ما در مورد افراد زیر 18 سال صحبت می كنیم كه سن بلوغ آنها توسط دادگاه تأیید شده است ، در ایران «سه تا چهار مرتبه در سال» افراد زیر سن قانونی اعدام می‌شوند

تفرشی با رد انتقاد بین المللی از ایران در مورد اعدام ها ، گفت: “هدف اصلی شورا کاهش هرچه بیشتر اعدام ها است ، این تلاشی است که هیچکس آن را تحسین نمی‌کند.

بیش از 80 کودک – مجرم در معرض مجازات اعدام هستند

این درحالی است که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری هميشه ایران را به‌دلیل اعدام کودک‌‌ مجرمان که نقض کنوانسیون حقوق کودکان است مورد انتقاد قرار می‌دهند.

آنتونی گوترش ، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران ماه گذشته ، از تعداد بالای اعدام ها در این کشور و پنهان کاری دولت ابراز نگرانی کرد.

“بیش از 80 كودک – مجرم با مجازات اعدام روبرو هستند که حکم اعدام چهار نفر آنهاقریب‌الوقوع است.”