مسمومیت
مسمومیت ۲۸ دانش آموز و ۵ تن از والدین در کاشان

روز شنبه ششم آذرماه بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن از سیستم گرمایشی غیر ایمن در یکی از مدارس کاشان، ۲۸ دانش آموز و ۵ نفر از والدینشان مسموم شدند.

مسمومیت ۲۸ دانش آموز و ۵ تن از والدین در کاشان

مسمومیت ۲۸ دانش آموز و ۵ تن از والدین در کاشان؛ ۲۸ دانش آموز و ۵ نفر از والدینشان بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن از سیستم گرمایشی غیر ایمن در یکی از مدارس کاشان، مسموم شدند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کاشان در خصوص جزییات این رویداد اظهار داشت: ۲۸ دانش آموز دختر به همراه ۵ نفر از والدینشان در مدرسه دخترانه قاضی طباطبایی طاهرآباد کاشان بر اثر گاز مونوکسید کربن مسموم شدند.

حسین مقنی ​​با بیان اینکه در این مدرسه به دلیل خرابی شوفاژ دیواری و وسایل گرمایشی ایمن از بخاری گازی استفاده شده است، افزود: بخاری در قسمت آبدارخانه نصب شده و قطع شدن لوله بخاری منجر به حادثه شده است. “

۱۵ دانش آموز به بیمارستان منتقل شدند

مقنی با اشاره به اینکه این حادثه همزمان با برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان در این مدرسه رخ داد، ادامه داد: ۱۳ نفر از دانش آموز در سرپایی مداوا شدند و ۱۵ دانش آموز برای تکمیل درمان به بیمارستان منتقل شدند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کاشان حال عمومی دانش آموزان را مساعد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پنج نفر در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت درمان هستند.