کرونا
تمامی تختهای کرونایی بیمارستانها پر شده است

 مسعود مردانی: تمامی تختهای کرونایی بیمارستانها پر شده است، به گفته مسعود مردانی ، یکی از اعضای کمیته علمی در ستاد ملی کرونا: “وضعیت کرونا در کشور  فاجعه آمیز است.” تمام تخت های کرونایی در بیمارستان ها پر است و تعداد مرگ و میرها به شدت در حال افزایش است. تنها راه تعطیلی کامل افراد و نگهداری آنها در خانه هایشان است. “

تمامی تختهای کرونایی بیمارستانها پر شده است

به گفته مسعود مردانی ، یکی از اعضای کمیته علمی در ستاد ملی کرونا: “وضعیت کرونا در کشور  فاجعه آمیز است.” تمام تخت های کرونایی در بیمارستان ها پر است و تعداد مرگ و میرها به شدت در حال افزایش است. تنها راه تعطیلی کامل افراد و نگهداری آنها در خانه هایشان است. “

بر اساس اعلام ستاد مقابله با کرونا ، از آغاز سال جاری ، سفر از و “به” شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع شد و متخلفان برای ورود به شهرهای قرمز یک میلیون تومان ودر مورد شهرهای نارنجی باید ۵۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت کنند

جان باختن ۳۱۹ نفر دیگر

طبق گزارش وزارت بهداشت ایران ، امروز شنبه  ، 319 نفر دیگر در این کشور به دلیل کرونا جان خود را از دست دادند و بیش از 21000 مورد جدید شناسایی شد.

بنابراین ، تعداد کل آسیب های کرونا در ایران به 66327 نفر و تعداد کل بیماران به 2215445 نفر رسید.

مقامات وزارت بهداشت ایران از ارائه آمارتفکیکی به كرونا  و مرگ ناشی از کرونا در کشور خودداری می کنند و منابع مستقل صحت آمار آنها را به ویژه از نظر تعداد قربانیان زیر سوال می برند.

روز شنبه ، وزارت بهداشت ایران از قرار دادن 257 شهر کشور با رنگ قرمز و 129 شهر با نارنجی خبر داد.