مرگ و میر در ایران

آمارهای ثبت احوال نشان می دهد که در نیمه اول سال ۱۴۰۰، یعنی تنها در ۶ ماه، بیش از ۲۹۰ هزار مورد مرگ و میر در ایران رخ داده است.

با این حال، در همان دوره قبل از شیوع بیماری کرونا ، میزان مرگ و میر در شش ماهه اول سال همیشه در حدود ۱۸۱ هزار نفر بود؛ در حالی که آرشیو آمار ثبت احوال نیز نشان می دهد که تعداد جان باختگان در ۶ ماهه نخست سال گذشته به حدود ۲۳۵ هزار نفر رسیده است.

وزارت بهداشت پیشتر بیانیه ای صادر کرده بود که در شش ماه اول سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۶ هزار نفر بر اثر بیماری کرونا جان باختند.

  • شمار واقعی جان‌باختگان کرونا چند است؟

پیشتر، برخی از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله مقامات سازمان نظام پزشکی کشور، فاش کرده بودند که آمار واقعی جان باختگان کرونا در ایران دو تا سه برابر بیشتر از آمار رسمی است.

در همین راستا، آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که از زمان شیوع کرونا در کشور تنها ۱۱۸ هزار نفر بر اثر ویروس جان خود را از دست داده اند.

بنابراین، طبق این اظهارات، تعداد واقعی قربانیان کرونا در کشور ممکن است بیش از دو برابر آمار وزارت بهداشت باشد.