كودكان
مرگ نوزاد ۱۷ ماهه به علت آزار جنسی توسط پدرش

مرگ نوزاد ۱۷ ماهه به علت آزار جنسی توسط پدرش، یک نوزاد 17 ماهه ای در شهرری توسط پدرش مورد آزار جنسی قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

علت مرگ این نوزاد را خونریزی داخلی ناشی از آزار جنسی

پزشکی قانونی علت مرگ این نوزاد را خونریزی داخلی ناشی از آزار جنسی عنوان کرد. پدر کودک نیز دستگیر شد و پرونده به شعبه پنج دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

در روزهای اول فروردین سال جاری ، زن جوانی دختر 17 ماهه خود را به بیمارستان منتقل کرد و گفت که امروز برای خرید از خانه بیرون رفته و کودک را نزد پدرش گذاشته است ، اما وقتی من به خانه آمدم ، متوجه شدم که دخترم خوب نيست. بچه ام چند ساعت بعد تب کرد که او را به بیمارستان آوردم.

وقتی پزشکان کودک را معاینه کردند ، دریافتند که وی مورد آزار قرار گرفته و از خونریزی شدید داخلی رنج می برد. بنابراین آنها موضوع را به پلیس شهر گزارش دادند.

مرگ نوزاد ۱۷ ماهه به علت آزار جنسی توسط پدرش

مادر اين نوزاد در مورد شخصی که کودک خود مورد آزار و اذیت قرار داده است گفت: “من نمی دانم چه کسی چنین کاری کرده است. من کودک را نزد یک غریبه رها نکردم. دخترم نزد پدرش بود.

سپس پدر ساناز دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. او در ابتدا همه چیز را انکار کرد اما بعداً به اقدامات خود اعتراف کرد.

متهم گفت: همسرم ساناز را به من داد و کودک گریه می کرد و من نمی توانستم آرامش كنم. لباس‌هایش را درآوردم ، فکر کردم که ممکن است گرم باشد ، اما ساناز دوباره آرام نشد. سپس این کارها را انجام دادم ، حتی اگر فکر نمی کردم باعث مرگ او شود. من از این رفتار بسیار متاسفم و نمی توانم بخاطر آن خود را ببخشم.