آلودگی هوا

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، محمدصادق حسنوند، دیشب، جمعه ۱۰ اردیبهشت، از مرگ زودرس ۴۰ هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا خبر داد.

حسنوند افزود که طبق نتایج جدید، میانگین تراکم سالانه مهمترین آلاینده های هوا در ایران نزدیک به سه برابر استاندارد فعلی و تقریبا شش برابر استاندارد جدید است که سازمان بهداشت جهانی در تابستان امسال منتشر خواهد کرد.

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا از عدم بررسی استانداردهای کیفیت هوا در ایران انتقاد کرد و گفت که آلاینده هوا در ایران تقریبا سه برابر استاندارد موجود و حدود شش برابر استاندارد جدیدی است.

وی توضیح داد که طی یک دهه گذشته، ایران تنها کشوری بوده است که نه تنها میزان استاندارد کیفیت هوا را در این کشور کاهش داده است، بلکه این پارامترها را افزایش داد، زیرا کیفیت هوای مطلوبی حاصل نشد.

شایان ذکر است که آلودگی هوا ایران، به ویژه در ماههای سرد، طی سالهای گذشته به یکی از چالش های پیش روی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

و در آذر گذشته، شاخص آلاینده در برخی از شهرهای ایران، از جمله تهران و اصفهان، به وضعیت قرمز فراتر رفت و در برخی مناطق به وضعیت بنفش رسید، که به این معنی است که بسیار ناسالم است.