مرکز بازی‌های فکری

امروز صبح، دوشنبه ۱۰ خرداد، اولین مرکز بازی‌های فکری با حضور مسئولان فدراسیون ورزش های عمومی ايران، در تهران افتتاح شد.

نخستین مرکز بازیهای فکری در تهران با حضور دبیر فدراسیون ورزش‌های همگان “محمدرضا فروحی”،دبیر فدراسیون کارگری “بهادران”، و رئیس انجمن بازی های فکری “کاظم دستگردی” افتتاح شد.

بنیانگذار مرکز بازی های فکری تجریش “پریزاده”، دبیر انجمن بازی های فکری “فرید کوثری” و سرپرست سازمان ورزش‌های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزشهای همگانی “نوید آرازشی” نیز در افتتاحیه شرکت کردند.

کاظم دستگردی، رئیس انجمن بازی های فکری، اظهار داشت که گرفتن مجوز برای ایجاد این مرکز دو سال طول کشیده است.

وی افزود: «در حال حاضر حدود ۸۰ مجموعه بازی فکری در تهران داریم و کسب مجوز مرکز اول راه را برای مراکز دیگر هموار می کند».

دستگردی اضافه کرد: «طبق مطالعات تحقیقاتی ، مراکز بازی های فکری فاصله نسلی بین شرکت کنندگان در این بازی ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد یا از بین می برد».

رئیس انجمن بازی های فکری تأکید کرد که همه اعضای خانواده جذب این بازیهای فکری می شوند.

وی نشان داد: «بیش از دو سال طول کشید تا مجوز تاسیس نخستین مرکز بازی‌های فکری تهران را دریافت کنیم و ما توانستیم اولین قدم عملی را در توسعه بازی های فکری برداریم».