هفت تپه
مدیر عامل سابق هفت تپه، به ۲۰ سال حبس محکوم شد!

سخنگوی قوه قضائیه: امید اسدبیگی ، مدیرعامل سابق شرکت هفت‌تپه، به اتهام مشارکت عمده در اخلال عمده در نظام ارزی شرکت از طریق قاچاق ارز ، به ۲۰ سال زندان، و رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد

مدیر عامل سابق هفت تپه، به ۲۰ سال حبس محکوم شد!

مدیر عامل سابق هفت تپه، به ۲۰ سال حبس محکوم شد؛ سخنگوی قوه قضاییه در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ مهر درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت نیشکر هفت تپه گفت: در ارتباط با کسانی که شرکت به آنها واگذار شده و مرتکب سوء استفاده و جنایت شده اند ؛ اخیراً حکم قطعی پرونده صادر شده است.

مهرداد رستمی ، دیگر متهم این پرونده ، ۲۰ سال زندان وو رد مال محکوم شد.

خداییان افزود که امید اسدبیگی ، یکی از مالکان و مدیرعامل سابق هفت‌تپه به ۲۰ سال زندان ، جزای نقدی برای اموال ، جریمه و اخراج از خدمات دولتی محکوم شده است. مهرداد رستمی به ۲۰ سال زندان ، مصادره اموال و جزای نقدی محکوم شد. دو نفر از متهمان به ۱۵ سال زندان ، سه نفر دیگر به ۱۰ سال زندان و بیش از ۱۷ نفر به ۵ سال زندان محکوم شدند.

تجمع اعتراضی گروهی از کارگران نیشکر هفت تپه

در شانزدهمین روز اعتصاب خود ، مقابل ساختمان اداری کار شوش دانیال
رسیدگی به مطالبات مزدی کارگران، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، بازگشت همکاران اخراجی به کار ، تمدید قرارداد کارگران فصلی و مدیریت مبارزه با آفات و انجام عماليات کشت و تعمیرات کارخانه از مطالبات مهم این کارگران به شمار می‌رود.